tren
tren

Tillo Merkez Cami / SİİRT

Tillo Merkez Cami / SİİRT

Başlangıç Ve Proje Detayı;

350 metre kare olan caminin seslendirilmesinde yamahanın anfisi arp 150 hoparlör ve MP yaka mikrofonu kullanılarak seslenmesi sağlanmıştır. Minaresinde ise japon markası toa nın hoparlörleri ve anfisi mevcuttur.

Caminin ses sistemi projesi firmamız tarafından yerinde yapılarak teslim edilmiştir.

 

0       1

Tillo Evliyalar diyarı …
Bağıyla bahçesiyle sarmaş dolaş olmuş ulvi bir halka içinde Rabbine zikrediyor. Seher rüzgarının etrafında pervane olmuş, her dönüşünde bağrındaki evliyaullahın Berzah Cennetine uğrayarak zikir halkalarının Misk ve Amber dağıttığı Tillo…

AYDINLAR (Tillo) Siirt`in ilçelerinden biri. Tillo`nun manası Süryanicede “Yüksek Ruhlar” dır. 1514`te Yavuz Sultan Selim`in Çaldıran seferinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. Tillo Nahiyesi, ilçe olduktan sonra Aydınlar adını almıştır. İlçenin kültür yönüyle zengin bir tarihi vardır. İlçe türbe ve ziyaret yerlerinin çok oluşu nedeniyle yöre halkının ve diğer bölgelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Yörede Yaşamış ve İlçe`de türbesi bulunan bazı alim ve evliyalar : İsmail Fakirullah Hz.,İbrahim Hakkı Hz., Şeyh Hamza El Kebir Hz., Şeyh Mücahit Hz., Gavsul Memduh Hz., Zemzemul Hassa Hz.(Kadın Evliya). İlçe, tarihi seyri içinde özellikle Osmanlı Döneminde önemli kültür ve eğitim merkezi olma vasfını korumuştur. Medreselerinde dini ilimlerin, zamanın ilerisinde bir seviyede verilen fen ilimleri (astronomi, matematik,fizik,kimya,biyoloji ve tıp) ile beraber günümüzün bilim adamlarını ve görenleri hayret içinde bırakacak nitelikte verildiği bir ilim merkezi olmuştur.

5.267 görüntülenme